Преводи

преводи от български на английски, руски и холандски (включително заклети)

Уроци

уроци по английски, холандски, френски и руски; подготовка за изпити

Консултации

консултации по имиграционно право, международно семейно право и (международно) наказателно право

Защо избират нас?

  • Квалифицираният заклет преводач с повече от 8 години опит
  • Лицензираният преподавател с повече от 10 години опит
  • Компетентеният юрист-консултант по правни въпроси

Изпратите ни и-мейла

2 + 2 = ?

© Copyright - OK Info & Translation Services