КОНСУЛТАЦИИ

Агенция ОК Сервис консултира по въпросите, свързани с действащото законодателство на Холандия и Европейския Съюз. Специализирани сме в областта на имиграционното право, международното семейно право и (международното) наказателно право.

Можете да се свържете с нас за съвети по всякакви имиграционни въпроси, например:

  • Получаване и / или подновяване на разрешително за пребиваване
  • Промяна на целта на пребиваването
  • Събиране на семейството
  • Следване
  • Бизнес-имиграция
  • Натурализация (получаване на гражданството)
  • Консултации по Закона за заетостта на чужденци
  • Консултации по законодателството за гражданите на ЕС
  • Консултация за процедурата по обжалване в имиграционната служба и съда

Искаме да ви обърнем внимание, че ние предлагаме информационно-консултантски услуги и не сме ангажирани в процесуалното представителство на нашите клиенти в съда или в имиграционната служба.

© Copyright - OK Info & Translation Services