ПРЕВОДИ

Агенция ОК Сервис предлага преводи в следващите комбинации:

 • Български <-> Английски
 • Български <-> Руски
 • Български <-> Холандски (включително заклети преводи)

Вашият превод ще бъде направен от преводач с висше образование и с дълбокото познаване на езиците и културата на съответната държава. Вашият текст ще бъде правилно преведен на чуждия език и ще остане верен на съдържанието, стила и нивото на езика на изходния текст.

Какво превеждаме:

 • Документи (заклети преводи)
 • Лична и професионална кореспонденция
 • Текстове за уеб сайтове
 • Договори
 • Инструкции
 • Брошури, предложения и презентации
 • Годишни доклади
 • Друго

Предлагаме Ви бързи и висококачествени преводи и гарантираме конфиденциалност.

© Copyright - OK Info & Translation Services