JURIDISCH ADVIES

OK Info & Translation Service geeft juridisch advies over de huidige wetgeving van Nederland en de EU. Wij zijn gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, internationaal familierecht en (internationaal) strafrecht.

U kunt bij ons terecht met al uw immigratievragen, zoals:

  • Aanvraag MVV
  • Aanvraag en / of verlenging verblijfstitel
  • Aanvraag wijziging verblijfsdoel
  • Gezinsvorming en gezinshereniging
  • Verblijf voor studie
  • Arbeidsmigratie
  • Naturalisatie (verkrijging van het Nederlanderschap)
  • Vragen over de Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
  • Vragen over verblijf op grond van de EU-wetgeving
  • Vragen over de bezwaar- en beroepsprocedure in de IND of bij de rechtbank.

Wij willen graag u erop wijzen dat wij uitsluitend adviserende functie hebben. We vertegenwoordigen onze klanten niet bij de rechtbank of de IND.

© Copyright - OK Info & Translation Services