BEEDIGD VERTALER IN DEN HAAG

Sinds 2009 hou ik me beroepshalve bezig met vertaal- en tolkdiensten voor bedrijven en particulieren. Sindsdien sta ik ingeschreven in de KvK onder nummer 27351637. Als beëdigd vertaler ben ik ingeschreven in het landelijke Kwaliteitsregister van tolken en vertalers (Rbtv #5071) en beëdigd door de Rechtbank ‘s-Gravenhage. Ik ben ook bevoegd en CRKBO-geregistreerd taaldocent, alsmede jurist Nederlands recht i.o. met civiel effect.

Voorbeelden van mijn werk*:

 • Beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten (geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, overlijdensaktes, paspoorten, verblijfsvergunningen, uittreksels BPR, VOG en andere persoonlijke documenten)
 • Beëdigde vertalingen van juridische documenten (aangifte bij de politie, tenlastelegging, vonnissen, memories, verzoeken om rechtshulp, enz.)
 • Beëdigde vertaling van notariële documenten (akte van levering, hypotheekakte, akte van oprichting)
 • Beëdigde vertaling van financiële documenten (hypotheekaanvraag, erfenis, jaarverslagen)
 • Vertaling handleiding online portal aangifte belasting (Nederlands-Engels)
 • Vertaling landelijke besluiten van de overheid (Nederlands-Engels)
 • Vertaling verzekeringsovereenkomsten (Nederlands-Engels)
 • Vertaling huur- en koopovereenkomsten (vastgoed) (Nederlands-Engels)
 • Vertaling arbeidsovereenkomsten (Nederlands-Engels, Nederlands-Bulgaars)
 • Vertaling overeenkomst m.b.t. programmatuur (Nederlands-Engels)
 • Vertaling academisch medisch onderzoek (Nederlands-Engels, Russisch-Engels)
 • Vertaling en lokalisatie van een webshop (Nederland/Engels-Russisch)
 • Tolken in de rechtbank (arbeidsgeschil, echtscheiding) (Nederlands-Engels)
 • Tolken bij een notaris tijdens het passeren van een akte (akte van levering, hypotheekakte, oprichtingsakte) (Nederlands-Engels, Nederlands-Russisch)
 • Tolken in het CBR tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid (na aanhouding wegens rijden onder invloed) (Nederlands-Russisch)
 • Tolken voor de belanghebbende derden in een strafzaak (Nederlands-Russisch)
 • Simultaan tolken (chuchotage) van drie talen (Engels, Frans, Nederlands) naar het Russisch tijdens het jubileum van de internationale chemiegroep Solvay
 • Vertaling (correspondentie, reclame) voor het festival “Youth of the Planet” in het kader van het Jaar van Rusland in Nederland (Nederlands-Russisch)
 • Vertaling van promotiemateriaal voor babyartikelen (Nederlands-Russisch)
 • Tolken bij onderhandelingen en zakelijke vergaderingen (verschillende taalcombinaties)
 • Tolken bij bruiloften (Nederlands – Russisch)
 • Beoordelaar vertaaltoetsen (Nederlands/Engels – Russisch)
 • Docent Juridisch Vertalen voor Vertalers Engels

* Deze lijst bevat alleen de opdrachten waar het Nederlands bron- of doeltaal is. Om de vertrouwelijkheidsreden worden de namen van mijn opdrachtgevers niet vermeld.

Wat er over ons wordt gezegd

Ik ben zeer tevreden over het door u geleverde werk en kom bij u terug zodra ik een nieuwe opdracht heb.

Ik ben erg blij met je werk en het ziet er allemaal mooi uit.