VERTALINGEN

Uw opdracht wordt uitgevoerd door een bekwame beëdigd vertaler met twee universitaire opleidingen – Taalkunde en Rechtswetenschappen. De vertaler gebuikt de juiste terminologie en heeft perfecte kennis van de doel- en brontaal alsmede de cultuur van desbetreffende landen. Uw tekst wordt correct omgezet naar een vreemde taal en blijft trouw aan de inhoud, de stijl en het taalniveau van het origineel.

We zijn gespecialiseerd in juridische en financiële vertalingen. Wat ons onderscheidt van onze concurrenten, is de universitaire juridische opleiding die het mogelijk maakt om de terminologisch juiste en nauwkeurige vertalingen te leveren. We leveren een breed scala aan taal- en vertaaldiensten, onder andere:

Officiële beëdigde vertalingen

 • Persoonlijke, juridische, financiële en notariële documenten

Zakelijke vertalingen

 • Overeenkomsten
 • Jaarverslagen
 • Webteksten
 • Handleidingen
 • Brochures, offertes en presentaties
 • Correspondentie

Zakelijke tolkdiensten

 • Consecutief tolken en chuchotage tijdens onderhandelingen, bijeenkomsten, beurzen en conferenties.

Wij maken gebruik van CAT-tools (Trados 2021) bij het vertalen en daarom kunnen we de vertaalde tekst in ieder gewenst formaat leveren.

Wij bieden een snelle en nauwkeurige vertalingen en garanderen vertrouwelijkheid.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing op alle opdrachten.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Diverse overheidsinstellingen in Nederland en andere landen eisen in de meeste gevallen een beëdigde vertaling van alle officiële documenten. Beëdigde vertalingen worden gemaakt door een speciale – beëdigde – vertaler.  Dit is een vertaler die bij een rechtbank staat ingeschreven en de bevoegdheid heeft tot het maken van een beëdigde vertaling. Zulke vertalingen worden in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften van een bepaald land opgemaakt.

OK Info & Translation Services kan een beëdigde vertaling verstrekken van:

 • geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte;
 • paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning;
 • diploma’s en cijferlijsten;
 • huwelijkscontract;
 • uittreksel van de BRP, een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • brieven van IND, UWV en andere overheidsinstanties;
 • andere documenten.

We bieden ook apostille- en legalisatiediensten. Indien de zogenaamde ‘dubbele legalisatie’ is vereist, zorgen wij voor een apostille op uw vertaalde documenten.

Een beëdigde vertaling van een standaard document (bv. geboorteakte, huwelijksakte, uittreksel BRP) kost € 70,00 per pagina van het document. Voor passpoorten, rijbewijzen en verblijfsvergunningen geldt een verlaagd tarief van € 45,00. De prijs voor al dan niet beëdigde vertalingen van overige documenten (contracten, jaarverslagen, enz.) wordt per bronwoord berekend.

Wat er over ons wordt gezegd

Ik ben zeer tevreden over het door u geleverde werk en kom bij u terug zodra ik een nieuwe opdracht heb.

Ik ben erg blij met je werk en het ziet er allemaal mooi uit.